Enter your keyword

Những trẻ bỏ bữa sáng có thể không nhận đủ lượng dưỡng chất được khuyến cáo

Những trẻ bỏ bữa sáng có thể không nhận đủ lượng dưỡng chất được khuyến cáo

Nghiên cứu về bữa sáng của trẻ em Một nghiên cứu bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học King London, Vương quốc Anh, nhận ra rằng những trẻ bỏ bữa sáng thường xuyên có thể không tiêu thụ lượng đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu hằng ngày cho sự tăng trưởng và phát… View more

Kỹ thuật hỗ trợ thoát màng bằng laser giúp tăng tỉ lệ mang thai ở bệnh nhân lớn tuổi

Kỹ thuật hỗ trợ thoát màng bằng laser giúp tăng tỉ lệ mang thai ở bệnh nhân lớn tuổi

Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ thoát màng bằng laser giúp tăng tỉ lệ mang thai ở bệnh nhân lớn tuổi thực hiện chuyển phôi trữ. Màng zona là gì? Màng zona là chất nền vô bào bao gồm các glycoprotein sulfate có vai trò khác nhau trong suốt quá trình thụ tinh và phát… View more

Hệ thống time lapse có dự đoán được khả năng phát triển của phôi hoặc số lượng NST trong phôi bào?

Hệ thống time lapse có dự đoán được khả năng phát triển của phôi hoặc số lượng NST trong phôi bào?

Các đặc điểm được quan sát bởi hệ thống time lapse có dự đoán được khả năng phát triển của phôi hoặc số lượng NST trong phôi bào hay không? Chuyển đơn phôi chọn lọc (eSET) Chuyển đơn phôi chọn lọc (eSET) đang là hướng nghiên cứu thu hút sự quan tâm nhờ hạn chế… View more