Enter your keyword

Lượng đường tiêu thụ ở mẹ có liên quan tới hen dị ứng ở thế hệ sau

Lượng đường tiêu thụ ở mẹ có liên quan tới hen dị ứng ở thế hệ sau

Mối liên hệ giữa lượng đường tiêu thụ ở bà mẹ và các cơ hội tiến triển tới dị ứng và hen dị ứng ở thế hệ sau. Nghiên cứu mới tìm thấy những mối liên quan giữa việc tiêu thụ các loại đường của một bà mẹ trong thai kỳ và nguy cơ tiến… View more