Enter your keyword

Nhân một trường hợp u lympho B vùng rìa tại hạch có sự tái sắp xếp gen Ig và TCR

Giới thiệu U lympho vùng rìa tại hạch (marginal zone) là u tế bào B nguyên phát của hạch. Về hình thái, u giống vùng rìa của hạch lympho hoặc của lách hoặc mô lympho ngoài hạch. U lympho vùng rìa tại hạch là một biến thể hiếm gặp, chiếm < 2% tất cả u… View more

Quản lý chất lượng ở giai đoạn trước xét nghiệm

Quản lý chất lượng ở giai đoạn trước xét nghiệm

Chất lượng xét nghiệm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh, việc quản lý chất lượng xét nghiệm là vô cùng cần thiết để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác, tin cậy. GIỚI THIỆU CHUNG Xét nghiệm y học có vai trò quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức… View more