Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Xatral XL 10mg Xatral XL 10mg
1 x 494.000 đ
494.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
494.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 494.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 531.000 đ