Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hoạt huyết thông mạch Hoạt huyết thông mạch
1 x 145.000 đ
145.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
145.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 145.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 182.000 đ