Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Gelofusine Gelofusine
1 x 190.000 đ
190.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
190.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 190.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 227.000 đ