Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Jiracek 20 là thuốc gì Jiracek-20
1 x 180.000 đ
180.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
180.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 180.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 217.000 đ