Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× ovaq1 là thuốc gì OVAQ1
1 x 320.000 đ
320.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
320.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 320.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 357.000 đ