Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Apidra Solostar 100U/ml hộp 5 cây bút tiêm Insulin trị tiểu đường Apidra Solostar 100IU/ml
1 x 1.125.000 đ
1.125.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
1.125.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Apidra Solostar 100IU/ml  × 1 1.125.000 đ
Tạm tính 1.125.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.162.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.