Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh của thuốc Heparin-Belmed Heparin-Belmed
1 x 425.000 đ
425.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
425.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 425.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 462.000 đ