Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Raxelto 20mg, thuốc điều trị tim mạch hiệu quả Xarelto 20mg
1 x 960.000 đ
960.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
960.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 960.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 997.000 đ