Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Elequis 2.5mg có tác dụng gì? Eliquis 2,5mg
1 x 450.000 đ
450.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
450.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 450.000 đ
Giao hàng Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển
Tính phí giao hàng
Tổng 450.000 đ