Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Favipiravir 400mg cótacs dụng gì? Fabiflu 400 (favipiravir tablets 400mg) ✅
1 x 2.500.000 đ
2.500.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
2.500.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 2.500.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 2.537.000 đ