Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh hộp thuốc Daetidine 500mg Tab Daetidine 500mg Tab
1 x 850.000 đ
850.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
850.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 850.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 887.000 đ