Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Semirad 10mg Semirad 10mg
1 x 310.000 đ
310.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
310.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 310.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 347.000 đ