Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Dung dịch tiêm truyền BIseko 50 g/L Biseko 50 g/L
1 x 1.050.000 đ
1.050.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
1.050.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1.050.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.087.000 đ