Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Trivastal Retard 50 Trivastal Retard 50
1 x 950.000 đ
950.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
950.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 950.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 987.000 đ