Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× thuốc Pletaal tablets 50mg Pletaal 100mg
1 x 990.000 đ
990.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
990.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 990.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.027.000 đ