Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Dochicin 1mg Dochicin 1mg
1 x 19.000 đ
19.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
19.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 19.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 56.000 đ