Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Lipanthyl 145 mg Lipanthyl NT 145 mg
1 x 500.000 đ
500.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
500.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 500.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 500.000 đ