Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Manitol 20% Bidiphar Manitol 20% Bidiphar
1 x 21.000 đ
21.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
21.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Manitol 20% Bidiphar  × 1 21.000 đ
Tạm tính 21.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 54.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.