Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Micardis Micardis 40mg
1 x 340.000 đ
340.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
340.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 340.000 đ
Giao hàng Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển
Tính phí giao hàng
Tổng 340.000 đ