Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Mestinon 60mg Mestinon 60mg
1 x 1.600.000 đ
1.600.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
1.600.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1.600.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.637.000 đ