Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Mestinon 60mg Mestinon s.c. 60mg
1 x 3.500.000 đ
3.500.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
3.500.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Mestinon s.c. 60mg  × 1 3.500.000 đ
Tạm tính 3.500.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 3.533.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.