Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Levodipine Levodipine
1 x 220.000 đ
220.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
220.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 220.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 257.000 đ