Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Iressa mặt trước Thuốc Iressa 250mg
1 x 10.000.000 đ
10.000.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
10.000.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 10.000.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 10.000.000 đ