Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Tố ngọc hoàn Tố ngọc hoàn
1 x 550.000 đ
550.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
550.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 550.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 587.000 đ