Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ảnh đại diện Actemra 20mg/ml
1 x 50.000.000 đ
50.000.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
50.000.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 50.000.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 50.037.000 đ