Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh hộp que thử ma túy Fastep Que thử ma túy Fastep
1 x 60.000 đ
60.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
60.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 60.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 97.000 đ