Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Methycobal tiêm METHYCOBAL 500 mcg/ml
1 x 410.000 đ
410.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
410.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 410.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 447.000 đ