Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc 3BTP 3BTP
1 x 125.000 đ
125.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
125.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 125.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 162.000 đ