Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Humalog mix 50/50 KwikPen 100IU/ml Humalog Mix 50/50 KwikPen 100IU/ml
1 x 310.000 đ
310.000 đ
Số lượng
310.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Humalog Mix 50/50 KwikPen 100IU/ml  × 1 310.000 đ
Tạm tính 310.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 343.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.