Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Coveram 10mg/10mg Coveram 10mg/10mg
1 x 375.000 đ
375.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
375.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Coveram 10mg/10mg  × 1 375.000 đ
Tạm tính 375.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 408.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.