Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× praverix Praverix 500mg
1 x 27.000 đ
27.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
27.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 27.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 64.000 đ