Cách tính liều trung bình của một số thuốc kháng sinh

thuốc kháng sinh

Mọi người share về tường cá nhân để lưu lại khi cần dùng nhé!

Đây chỉ là liều trung bình thông thường khi kháng sinh còn nhạy, trong từng hoàn cảnh cụ thể cần có sự điều chỉnh và phối hợp phù hợp tuỳ thuộc vào bệnh lý và hoàn cảnh.

thuốc kháng sinh
Hình ảnh: thuốc kháng sinh
 1. Amoxicilin 25 – 50mg/kg/24h ( trường hợp nặng là 80mg/kg/24h).
 2. Ampicilin 25 – 50mg/kg/24h (trường hợp nặng là 100mg/kg/24hh).
 3. Sultamicilin 25- 50mg/kg/24h.
 4. Cephalexin 25 – 60mg/kg/24h.
 5. Cefixim 8 – 12mg/kg/24h.
 6. Cefaclor 20 – 40mg/kg/24h.
 7. Cefuroxim 20 – 30mg/kg/24h.
 8. Cefpodoxim 10mg/kg/24h.
 9. Cefpozil 15mg/kg/12h.
 10. Erythromycin 30 – 50mg/kg/24h.
 11. Azithromycin 10mg/kg/24h, từ ngày thứ 2 uống 5mg/kg/24h.
 12. Clarithromycin 15mg/kg/24h.
 13. Roxithromycin 5 – 8mg/kg/24h.
 14. Spiramycin 150.000 IU/kg/24h.
 15. Lincomycin 30 – 60mg/kg/24h.
 16. Clindamycin 8 – 16mg/kg/24h (trường hợp nặng 16 – 20mg/kg/24h).
 17. Metronidazole 20 – 40mg/kg/24h.
 18. Tinidazol 50 – 80mg/kg/24h.
 19. Cotrim: 8mg Trimethoprim/kg + 40mg sulfamethoxazole/kg trong 24h.
 20. Cefdinir 14mg/kg/24h
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here