Các thuốc hết hạn bản quyền vào năm 2018 tại thị trường Hoa Kỳ.

sử d

Trong các thuốc nổi tiếng có Lyrica của Pfizer (Pregabalin), thuốc chống động kinh, trị đau thần kinh. Doanh số Lyrica năm 2016 lên tới 5 tỷ USD riêng tại thị trường Hoa Kỳ khi được coi là thuốc lựa chọn hàng đầu cho giảm đau non opioid.

thuốc viagra

Levitra – Vardenafil của Bayer, đối thủ chính của Viagra cũng hết bản quyền vào năm 2018.

Dưới đây là danh sách các thuốc hết hạn bản quyền vào năm 2018 tại thị trường Hoa Kỳ

1. Acanya, (benzoyl peroxide/clindamycin) – July 1, 2018
2. Adcirca (tadalafil) – May 21, 2018
3. Ampyra (dalfampridine) – July 30, 2018
4. Apidra (insulin glulisine) – June 2018
5. Cialis (tadalafil) – September 27, 2018
6. Fentora (fentanyl) – March 26, 2019
7. Finacea (azelaic acid) – November 18, 2018
8. Follistim (follitropin beta) – January 14, 2018
9. Fortesta (testosterone) – November 9, 2018
10. Levitra/Staxyn (vardenafil) – October 31, 2018
11. Lexiva (fosamprenavir) – June 2018.
12. Lotronex (alosetron) – October 5, 2018
13. Lyrica (pregabalin) – December 30, 2018
14. Makena (hydroxyprogesterone) – February 3, 2018
15. Promacta (eltrombopag) – October 30, 2018
16. Rapaflo (Silodosin) – December 1, 2018
17. Remodulin (treprostinil) – June 26, 2018
18. Sensipar tablet (cinacalcet) – March 8, 2018
19. Spiriva (tiotropium) – July 30, 2018
20. Symbicort (budesonide/formoterol) – September 9, 2018
21. Tekamlo (aliskiren) – July 21, 2018
22. Tekturna HCT (aliskiren/hctz) – July 21, 2018
23. Tikosyn (dofetilide) – October 9, 2018
24. Treximet (naproxen/sumatriptan) – February 14, 2018
25. Tyvaso (treprostinil) – November 13, 2018
26. Vesicare (solifenacin) – October 19, 2018

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here