Các chỉ số xét nghiệm phản ánh tình trạng thận

  1. Chỉ số Creatinin huyết thanh

Mức binh thường creatinin huvết thanh là (0.6-1,2 mti/dl; SI =50 – 110 pmoi/1).

Creatinin là sản phẩm thoái hoá của phosphocreatin, một chất dự trữ năng lượng quan trọng có trong cơ. Sự tạo thành creatinin tương đối hằng đinh, phụ thuộc chủ yếu vào khối lượng cơ của mỗi người, do vậy ở nữ giới, crcatinin máu hơi thấp hơn so với nam giới. Hàm lượng creatinin trong huyết thanh ít thay đổi, không phụ thuộc vào các yếu tố ngoại lai, ví dụ như chế độ ăn. Creatinin đào thải ra ngoài nước tiếu chủ yếu do quá trình lọc ở cầu thận: phần bài tiết bởi ống thận hoặc tái hấp thu rất ít, coi như không đáng kể.

Creatinin huyết thanh được coi là một chỉ số về thận tốt hơn so với urê huyết. Khi chức năng lọc của cáu thận giảm, nồng độ crêatinin trong máu tăng. Được coi là suy thận khi creatinin huyết thanh lớn hơn 130pmol/L.

2. Hệ số thanh thải Creatinin

Mức bình thường: ở nam: 75 – 125 ml/ph hoặc 1.24-2.08 ml/s, ở nữ băng 85- 90% cùa nam.

Hệ số thanh thái của một chất nào đó (creatinin, thuốc) là thể tích huyết tương mà thận có khá năng lọc sạch chất đó trong 1 phút. Nói cách khác, đó là tỷ số giữa lượng chất đó có trong nước tiểu đào thải ra trong một phút chia cho nồng độ chất đó trong huyết tương.

Mặc dù hệ số thanh thải creatinin là cách đánh giá chức năng cầu thận tốt hơn là căn cứ vào creatinin, nhược điểm của nó là khó thực hiện ở lâm sàng vì phải lấy nước tiểu 24 giờ hoặc ít ra là 8 giờ. Vì vậy, đã có nhiều công thức suy từ creatinin huyết thanh sang hệ số thanh thải mà không cần phải hứng nước tiểu. Hay dùng nhất là công thức của Cockroít và Gault cho phép ước tính hệ số thanh thải này.

3. Ure

Mức ure bình thường trong máu là (20-40 mg/dl: SI =0.3 – 6.6 mmọl/l).

+ Nếu biểu thị dưới dạng nitơ urê huyết (BUN. blood ure nitrogen) thì trị số binh thường là 8-IX mg/dL; Sí = 3.0-6,5 mmoí/L

Urê là sản phẩm thoái hoá chính của protein, được tạo thành ở gan và đào thải chủ yếu ra nước tiểu

Giảm ure máu rất hiếm, thường gặp ở giai đoạn cuối cua thiểu năng gan do suy giảm tổng hợp ure.

Urê huyết cao (> 50mg/dL) có thể do nguyên nhân trước thận, sau thận, hoặc tại thận. Nguyên nhân trước thận như  mất nước, nôn mửa,  ỉa chay, giảm lưu lượng máu,  sốc, suy tim. Nguyên nhân sau thận như tắc đường tiết niệu (sỏi). Nguyên nhân tại thận như viêm thận cấp hoặc mạn, viêm ống thân cấp do nhiễm độc.

Hệ số thanh thải ure bình thường khoáng 76 ml/phút vì sau khi lọc qua cầu thận, một phần được ống thận tái hấp thu. Ở người suy thận, hệ số này giảm.

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

link bài viết: https://nhathuocngocanh.com/cac-chi-so-xet-nghiem-phan-anh-tinh-trang-than/

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here