Enter your keyword

Can thiệp tán sỏi túi mật qua da – lựa chọn an toàn, hiệu quả
Quản lý tăng huyết áp kháng trị
Ngộ độc thuốc kháng Histamin
Tương tác thuốc-thuốc, thuốc-thức ăn, đồ uống

Tương tác thuốc-thuốc, thuốc-thức ăn, đồ uống

Tương tác thuốc- thuốc Vấn đề phối hợp thuốc trong điều trị là một thực tế không thể tránh khỏi và trong nhiều trường hợp lại rất cần thiết. Tương tác thuốc là hiện tượng xẩy ra khi nhiều thuốc được sử dụng đồng thời. Sự phối hợp này làm thay đổi tác dụng hoặc… View more

Enzym phản ánh tình trạng của gan ASAT, ALAT và Phosphatase kiềm

Enzym phản ánh tình trạng của gan ASAT, ALAT và Phosphatase kiềm

Mục lục1 1. Aspartat amino transterase ( ASAT)2 2.Alanin amino transuarase (ALAT)3 3.Phosphatase kiềm 1. Aspartat amino transterase ( ASAT) Aspartat amino transterase là gì? Còn gọi là glutamat oxaloacetat transuminase = GOT. Mức bình thường trong máu là (0-3.5 U/L; Sl=0-0,58 µkat/L) là enzym chuyển vận nhóm amin. Nồng độ enzym nàv có nhiều… View more

123son