Ảnh hưởng của lạc tuyến cơ tử cung lên thai kỳ và kết cục chu sinh ở bệnh nhân lạc nội mạc tử cung

lạc nội mạc tử cung

Ảnh hưởng của lạc tuyến cơ tử cung lên thai kỳ

Ảnh hưởng của lạc nội mạc tử cung lên kết cục thai kỳ đã được khảo sát qua nhiều nghiên cứu. Những tác động xấu của lạc nội mạc tử cung lên thai kỳ như sẩy thai, sanh non, vỡ ối non, cao huyết áp – tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, thai nhỏ, nhau tiền đạo, xuất huyết trong thai kỳ… đã được một số tác giả báo cáo.

lạc tuyến cổ tử cung

Mặt khác, người ta cũng bắt đầu ghi nhận có sự liên quan giữa lạc nội mạc tử cung, lạc tuyến cơ tử cung (adenomyosis) và lạc nội mạc tử cung sâu, hơn thế nữa, adenomyosis cũng có thể gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến kết cục thai kỳ, đặc biệt là sanh non và thai nhỏ so với tuổi thai.

Tuy nhiên vai trò của adenomyosis khi hiện diện đồng thời trên những bệnh nhân có lạc nội mạc tử cung tác động như thế nào đến kết cục thai kỳ vẫn chưa được đánh giá.

Nghiên cứu thực hiện trên nhóm thai phụ lạc nội mạc tử cung có Adenomysis đi kèm

Một phân tích tổng hợp thực hiện trên nhóm thai phụ lạc nội mạc tử cung có adenomysis đi kèm (kể cả dạng adenomyosis khu trú và lan toả) vừa được công bố, trong đó có đánh giá những yếu tố kết cục chu sinh liên quan mẹ và bé, đặc biệt là thai nhỏ so với tuổi thai.

Phân tích hồi cứu này dựa trên dữ liệu của 206 thai phụ mang thai tự nhiên và hỗ trợ sinh sản được thu thập trong 3 năm. Trong số đó có 71,8% được chẩn đoán LNMTC, 18,4% adenomyosis khu trú và 9,7% adenomyosis dạng lan toả – chẩn đoán và phân loại qua siêu âm.

Kết quả cho thấy

Bệnh nhân có adenomyosis lan toả có PAPP-A MoM thấp hơn nhóm chỉ có lạc nội mạc tử cung đơn thuần có ý nghĩa thống kê – 0,61 so với 0,88 MoM, p< 0,001 và PI động mạch tử cung cao hơn ở cả 3 tam cá nguyệt của thai kỳ. Tỷ lệ thai nhỏ so với tuổi thai cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê (40% so với 10,8%, p<0,001).

lạc nội mạc tử cung

Không có sự khác biệt về các yếu tố trên giữa nhóm adenomyosis khu trú và nhóm chỉ cólạc nội mạc tử cung.

Phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy adenomyosis lan toả là yếu tố nguy cơ độc lập của thai nhỏ so với tuổi thai.

Nghiên cứu đưa ra kết luận, adenomyosis lan toả ở thai phụ có lạc nội mạc tử cung là yếu tố nguy cơ của thai nhỏ so với tuổi thai. Khi chẩn đoán adenomyosis lan toả trên phụ nữ mang thai, thai phụ cần được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao rối loạn chức năng bánh nhau, vì vậy, cần được theo dõi và đánh giá sức khoẻ thai nhi thường xuyên hơn theo dõi thường quy.

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here